BIBLIOTEKI IMPLANTU OXY

Biblioteki, usługi projektowe i centrum frezowania tworzą cyfrowy wszechświat protetyczny ODS.

Biblioteki implantów dla każdego z połączeń Oxy Implant są dostępne dla najpopularniejszych programów do modelowania CAD: Exocad, 3Shape Dental System, Dental Wings.

Pobieranie wycisku cyfrowego odbywa się za pomocą Scan Body w jednej wersji dla skanerów wewnątrzustnych i stacjonarnych.

Pobierz biblioteki do pracy na T-Base, ILS i Fixo-Direct. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać biblioteki na bezpośrednie połączenie do frezowania na metalu.

Pobierz nazewnictwo biblioteki, aby znaleźć prawidłowy numer artykułu dla połączenia protetycznego.