Wyłączny Dystrybutor
OXY Implant Dental System
na Polskę.

więcej

 

 

 

 

 

 

fixo SZYBKO:

 • zapobiega wkręcaniu łącznika MUA:
  jest już zintegrowany z jednoczęściowym korpusem implantu
 • zapobiega przedostawaniu się wierteł do kości dzięki zmniejszonym wymiarom zintegrowanej fazki łącznika
 • unika weryfikacji radiologicznej połączenia implant-łącznik

fixo NA PEWNO:

 • brak możliwości mikroruchów pozwala uniknąć zjawiska infiltracji bakteryjnej
 • Rozmiar MUA i anatomiczny profil wyłaniania poprawiają gojenie tkanek miękkich
 • śruba protetyczna wykonana jest z gwintem o średnicy 1,8 mm i długości użytkowej 2,5 mm, którą można dokręcić z siłą 30 Ncm

fixo JEST PROSTE:

 • można go bez problemu stosować z najpopularniejszymi systemami do chirurgii kierowanej
 • stanowisko zaprojektowane w oprogramowaniu można znaleźć z absolutną precyzją
 • może być również stosowany w chirurgii tradycyjnej: dzięki specjalnemu przewodnikowi tworzenia miejsca implantacji
Morfologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnice i długości

Wstępnie zmontowany uchwyt

Specjalne wstępnie zmontowane łączniki ułatwiają wprowadzenie implantu, nawet przy pochyłym zaczepie, umożliwiając jego przykręcenie idealnie wyrównane z osią miejsca zabiegu.
Średnica elementu montażowego 5 mm pozwala na zastosowanie w chirurgii kierowanej, a dzięki specjalnym kaniulom szablonowym również na pozycjonowanie zgodne z zaplanowanym przez oprogramowanie.

System pakietów OXY CLAMP

Ekstrakcja implantu w 4 prostych krokach:

Wszystkie implanty OXY Implant są umieszczone w plastikowej tubie zamkniętej nakrętką z pierścieniem zabezpieczającym, przetestowanej pod kątem 5-letniej sterylności. Sterylizacja odbywa się poprzez naświetlanie promieniami Beta w procesie, który jest walidowany, gwarantowany i poddawany okresowym kontrolom.

MOUNT FREE – SYSTEM ZACISKÓW OXY:
• element montażowy wstępnie zamontowany na implancie znajduje się w plastikowej podporze z tytanowym rdzeniem
• umożliwia obejrzenie implantu przed otwarciem tuby i zapobiega przemieszczaniu się implantu, ułatwiając jego ekstrakcję

Obróbka powierzchni AMS (Advanced Micro Surface)

AMS (Advanced Micro Surface), powierzchnia wybrana dla wszystkich implantów systemu OXY Implant, jest uzyskiwana za pomocą trawienia chemicznego, odkażania i obróbki zimną plazmą argonową, które w połączeniu dają powierzchnię o wysokim stopniu oczyszczenia, charakteryzującą się przez jednorodną mikroporowatość z odległością między pikami rzędu kilku mikronów (patrz poniższe zdjęcia przy 5000 X i 7500 X), a zatem zdolną do zwiększania adhezji komórek osteoblastycznych i w konsekwencji sprzyjania procesowi osteogenezy.

%

Sukces implantacji

Tytanu zużytych w 2017 r.

%

Wzrost produkcji implantów od 2013 r.

Kraje, w których eksportujemy

Nowoczesne Spojrzenie

Przyszłość przed nami: najlepsze dopiero przed nami.

Biomec to dziś nowoczesna firma, w której nieco ponad trzydzieści osób dziennie angażuje się w rozwój m.in. systemu Oxy Implant.
Rzeczywistość z biurem technicznym nastawionym na projektowanie nowych rozwiązań, warsztat z piętnastoma maszynami sterowanymi numerycznie najnowszej generacji zdolnymi do ciągłej produkcji implantów, elementów protetycznych i narzędzi chirurgicznych.
W działach kontroli przeprowadzana jest weryfikacja zgodności wymiarowej i funkcjonalnej na 100% artykułów przeznaczonych do sprzedaży. W cleanroomie, po obróbce powierzchni implantów wykonanej przez włoskiego wieloletniego partnera, następuje pakowanie pierwotne, a następnie sterylizacja i pakowanie wtórne.
Cykl, na końcu którego wszystkie produkty trafiają do magazynu i są gotowe w ciągu kilku godzin na zaspokojenie potrzeb klientów.
Firma zrodzona z marzeń, która dzięki odwadze i opiece dwóch założycieli, Olivio i Romolo, kontynuuje pisanie historii sukcesu i pozostawia ślady przyszłości.